Vad är hemligheten bakom attraktion? Vetenskapen har svaret

· januari 23, 2017
Det kan sägas att hemligheten bakom attraktion ligger i hjärnans kretsar. Den bestämmer om de emotionella signalerna är effektiva eller inte.

Vad som gör en person attraktiv har debatterats i flera århundraden. Vad är hemligheten bakom attraktion?

Det har visat sig variera till viss del beroende på sammanhang, kultur och livsstil men vissa tror ändå att fysisk attraktion erbjuder den största fördelen.

Fysiska egenskaper spelar en roll i attraktion, men det har visat sig att det inte är den enda faktorn som bestämmer hur attraktiv någon är för andra.

Faktum är att vissa anser att en persons attraktion är direkt länkad till deras personlighet och de egenskaper som beundraren ser i dem.

Vetenskaplig forskning visar även att en väldigt viktig komponent i attraktion finns i hjärnan och dess förmåga att förstå andras känslor och intentioner.

Forskare från University of Lubeck (Tyskland) gjorde nyligen en studie som publicerades i journalen PNAS. Studien fann att ju mer vi kan utröna andras känslor, desto attraktivare anses vi vara för dem.

Den sanna hemligheten bakom attraktion finns i hjärnan

neuroner

Genom att analysera de neuronmekanismer som stimuleras av attraktion kunde forskarna se att en persons förmåga att läsa andras känslor spelade en väldigt viktig roll i attraktion.

Silke Anders, professor inom social och effektiv neurovetenskap vid Universitetet i Lubeck samt studiens författare, sade:

”Att kunna förstå en annan persons intentioner och känslor är viktigt för framgångsrik social interaktion.
För ömsesidig framgång behöver människor förstå och analysera sin partners intentioner och känslor och förutse andras beteende samt anpassa sina egna enligt detta.”

För att nå denna slutsats granskade studien 90 personer som fick se filmer där kvinnor uttryckte rädsla eller sorg.

Efter att ha sett dessa videor fick deltagarna bedöma hur kvinnorna kände sig. Under tiden analyserade forskarna deras hjärnaktivitet för att mäta deras attraktion.

Vetenskapsmännen fann att ju mer korrekt bedömningen av kvinnans emotionella tillstånd, desto mer attraktiv verkade deltagaren vara.

Det kan innebära att ju enklare du har för att läsa av andras känslor, desto mer attraktiv är du. Det är för att det aktiverar hjärnans belöningscenter.

Vad som verkligen är intressant är den roll som både sändaren och mottagaren spelar.

Förmågan att förstå andra och identifiera exakt vad de känner beror på den neuronaktivitet som uppstår med attraktionen.

När en person exempelvis visar rädsla eller sorg, och personen korrekt bearbetar detta i hjärnan, aktiveras belöningssystemet.

neuroner

I tidigare studier fann man skillnad i neuronkretsarna hos de som saknade förmågan att ”läsa” andras känslor. Dessa människor tenderar att också ha problem med kommunikation och attraktion.

Därför föreslår forskarna att en brist på kommunikation inte nödvändigtvis beror på brist på intresse. Deras neuronkretsar är helt enkelt inte tillräckligt fulländade för att uttrycka sig själva.

Anders anser vidare att studien är för liten för att göra några kategoriska slutsatser.

Men han anser att han vill fortsätta studera hur förmågan att läsa andras känslor förändras då vi åldras, och om det är möjligt att förbättra den förmågan.

Det hade även varit intressant att se om förmågan att läsa andra uppstår från våra egna interna egenskaper eller om det finns andra faktorer involverade som gör det möjligt.

I vilket fall som helst så erbjuder dessa slutsatser en ny förklaring till vad som gör folk attraktiva och varför vissa är mer attraktiva andra.

Spara