Humusämnen: egenskaper och fördelar för växtligheten

Humusämnen: egenskaper och fördelar för växtligheten

Skriven av Jonatan Menguez

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2023

Jordbruk tenderar att ha tillgång till mindre och mindre organiskt material för att ge näring och förbättra utvecklingen av sina grödor. Detta beror på flera faktorer, såsom överexploatering av marken, användning av kemikalier eller avskogning. Det är här som humusämnen kommer in i bilden, och har blivit väsentliga för tillväxten för växtligheten.

Dessa är de huvudsakliga substraten som utgör organiskt material. De härstammar från en rad kemiska och biologiska fenomen där små molekyler från organiskt avfall blandas samman.

Upptäck de stora fördelarna med humusämnen för markens bördighet och växtlighet.

Vad är humusämnen?

Humussyror bildas av en blandning av molekyler i en process som kallas humifiering. Tillsammans med fotosyntesen är detta en av de viktigaste biologiska skeendena i växternas utveckling. Humusämnen förekommer djupt i jordar, och kommer från organiska rester av växter och grönsaker som samlats under lång tid.

De utgör mellan 65 % och 75 % av allt organiskt material. Detta ger dem kapaciteten att omvandla jordens bördighet. De kan finnas i kompost, torv och leonardit. Det är från leonardit som man vanligen utvinner humus eller humusämnen med bättre kvalitet för kommersialisering.

Lite kompost.
Kompost är en källa till humusämnen, tillsammans med torv och leonardit.

Egenskaperna hos humusämnen

Humusämnen är resultatet av en mikrobiologisk process med komplexa egenskaper. I allmänhet kan de vara:

 1. Fulvinsyror
 2. Humussyror
 3. Hymatomelansyror
 4. Humin

De har en svart eller brun färg och klassificeringen beror på deras komponenters löslighet. Med avseende på växter verkar humussyror på ett långsammare men ihållande sätt. Samtidigt verkar fulvinsyror snabbare, men med mindre uthållighet, och det är lättare för löv och rötter att absorbera dem.

Ta en titt på den här artikeln: 3 vanliga misstag när man gör sin egen kompost

Fördelar med humusämnen för växtligheten

Att använda humusämnen för att stimulera tillväxten hos växter är effektivt och bidrar till en minskad användning av industrigödsel och bekämpningsmedel. Detta bevisas av flera vetenskapliga studier, som den här.

Den fastställer att humusämnen är ett gångbart alternativ för att bekämpa konsekvenserna av klimatförändringar med naturliga och miljövänliga produkter. Humus spelar en central roll i både markens bördighet och vegetationsnäring.

Absorption

En av de viktigaste fördelarna som humusämnen har på växtligheten är förbättringen av näringsupptaget. Detta möjliggör en mer effektiv utveckling av vegetationen och gynnar fysiologiska processer.

Motstånd

De vanligaste problemen som grödor utsätts för är spridningen av skadedjur, sjukdomar och klimatiska motgångar. Humusämnen ökar den naturliga motståndskraften hos växter mot dessa problem.

Rötter

Förbättrad kvalitet på det organiska materialet förbättrar också rotutvecklingen. Humus stimulerar andningen och stärker vertikal rottillväxt.

Kvalitet och utseende

Förutom att öka den totala tillväxten kan man också få kvalitetsgrödor. Färgen, smaken och storleken på produkterna blir bättre. Samtidigt förbättras också utseendet och estetiken.

Frön

Humusämnen förbättrar och ökar frögroningen. Resultatet är bättre vegetativ utveckling och större avkastning.

Några frön.
Humusämnen förbättrar frötillväxt och groning.

Fördelar med humusämnen för jordar och växtligheten

Ett ständigt jordbruksarbete, tillsammans med användning av bland annat industriella och oorganiska gödselmedel, skapar jordar med låg halt av organiskt material. Detta leder i sin tur till en produktivitetförlust, varför användningen av humusämnen framstår som en lösning med flera fördelar för markkvaliteten:

 • Rötter: humusämnen förbättrar och stärker tillväxten.
 • Erosion: de motverkar jorderosion.
 • Giftiga ämnen: de minskar närvaron av gift i jordar.
 • pH: humusämnen bidrar till regleringen av markens surhetsgrad.
 • Näringsämnen: de gynnar assimileringen av makro- och mikronäringsämnen.
 • Kvalitet: de förbättrar kvaliteten på kemikalier som zink, järn och koppar.
 • Mikroorganismer: humusämnen stimulerar närvaron av mikroorganismer och mikrobiell aktivitet i allmänhet.
 • Absorption: de förbättrar energiabsorptionen och underlättar markuppvärmningen.

I sandiga jordar bidrar humusämnen till en större retention av näring och vatten och täcker sandpartiklarna. I lerjordar ökar de luftningen, vilket gör substratet mjukare. Detta underlättar inträngningen av näringsämnen och vatten.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Hur man skapar ett ekologiskt trädgårdsland – även i stan

Inkorporering av humusämnen i grödor

Med alla de fördelar de representerar för jordar och växter, råder det ingen tvekan om att inkorporering av dessa ämnen är en fördel för grödor. Det leder till snabb förbättring av skörden och att jordar gradvis får bättre kvalitet.

Om man eftersträvar en mer direkt förbättring av markförhållandena, är en applicering med högre förekomst av humussyror rekommenderat. Eller tvärtom, om du behöver dem för att agera på en särskild växt, bör lösningen innehålla mer fulvinsyror.

När det gäller marknadspriser så finns det billigare alternativ, vanligtvis med växtrester, såväl som dyrare varianter. De senare är en sorts utvinningar, där ämnena har legat och bildats under hundratals år, och kommer från leonardit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.