Lider du av reumatoid artrit?

· februari 12, 2016

Reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism) är ett kroniskt, inflammatoriskt tillstånd som orsakas av en autoimmun sjukdom. Den visar sig framför allt i lederna där den orsakar smärta, svullnad och stelhet.

Liksom är fallet med alla autoimmuna sjukdomar är orsaken till reumatoid artrit ännu okänd, men teorier tyder på att den härstammar från samspelet mellan olika faktorer, som en genetisk predisposition (forskare tror att det är en polygenetisk sjukdom, det vill säga att det finns många olika gener som bär ansvaret), infektioner samt miljöfaktorer som rökning, stress och många fler.

Sjukdomen är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män, möjligen på grund av ett överskott av östrogen, och den börjar oftast visa sig i åldersspannet 35 till 55 år, men den kan också komma tidigare.

Symtom på reumatoid artrit

Reumatoid artrit ger upphov till inflammation i lederna, främst i synovialmembranet, och i områdena som omger dem. Till en början påverkar tillståndet de mindre lederna i armar och ben, som dina knogar och handleder. Det orsakar svullnad i leden, smärta, domning och en känsla av värme. Många som lider av tillståndet upplever en utpräglad morgonstelhet som försvårar kroppsrörelserna. Stelheten minskar sedan något under loppet av dagen.

Det kan även uppstå andra symtom som inte är direkt relaterade till lederna, som svaghet, allmän oro, feber, trötthet och reumatisk noduli. De sistnämnda är väldigt typiska för reumatoid artrit. De är smärtfria, hårda klumpar som visar sig över senor och på andra platser med stora spänningar.

Behandling för reumatoid artrit

Det är viktigt att få en tidig diagnos vid reumatoid artrit samt en behandling som hjälper dig att få kontroll över sjukdomen, minska symtomen och, framför allt, bromsa dess utveckling.

Det finns många olika läkemedelsbehandlingar för reumatoid artrit. Det rör sig om antiinflammatoriska läkemedel, sjukdomsmodifierande läkemedel och monoklonala antikroppar. Läkaren, som kallas reumatolog, är den som avgör vilken som är den bästa behandlingen för varje patient.

Tyvärr finns det inte något läkemedel som kan bota reumatoid artrit. Däremot finns det läkemedel som kan hjälpa dig att behandla symtomen och hindra sjukdomen från att fortskrida ytterligare. Forskarna letar efter orsaken till sjukdomen och möjliga behandlingar.

Förutom läkemedelsbehandling finns det ytterligare några tips som kan vara till hjälp i största allmänhet:

  • Försök att sova mellan 8 till 10 timmar per natt, och se till att du sover i en position som inte förhindrar någon cirkulation.
  • Sunda kost- och levnadsvanor är grundläggande.
  • Under perioder av intensiv smärta bör du undvika ansträngande rörelser, särskilt med händerna. Undvik också att spendera alltför mycket tid med att gå och stå samt repetitiva rörelser med lederna.
  • Under perioder då din reumatoida artrit är mindre smärtsam bör du försöka motionera regelbundet för att stärka dina muskler i de områden där dina drabbade leder är belägna.
  • En sjukgymnast kan hjälpa dig att avgöra vilka övningar som är mest fördelaktiga och lättast att utföra.

Om du lider av reumatoid artrit kan du leva ett liv med mindre reumatoid smärta genom att hitta god medicinsk behandling för att kontrollera tillståndet samt hålla dessa enkla tips i minnet.