Multipel skleros: En mångsidig sjukdom

Multipel skleros är en sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar benmärgen, hjärnstammen och hjärnan. Den är vanligare hos kvinnor än hos män, och majoriteten av de som drabbats är mellan 20 och 40 år gamla.

Orsaker och konsekvenser

Sjukdomen påverkar myelinskidan, den vita hjärnsubstansen, samt benmärgen som omgärdar nervfibrerna, vilket gör nerverna oförmögna att skicka impulser. Det kan inträffa vars om helst i hjärnan. Skadorna åsamkas dock av inflammationer där en persons immunceller påverkar nervsystemet.

HjärnaVissa studier bekräftar att multipel skleros kommer från ärftliga problem, men avsett detta är den bakomliggande orsaken fortfarande okänd. Det är ett faktum att man löper större risk att drabbas om man har en familjehistorik med denna sjukdom eller om man bor i västvärlden, där multipel skleros är vanligt.

Nedan är några av symtomen:

 • Oförmåga att tänka och förstå
 • Depression
 • Urinvägsinfektioner
 • Trycksår
 • Komplikationer från läkemedel
 • Svårigheter att svälja och äta
 • Oförmåga att ta hand om sig själv
 • Osteoporos eller benskörhet och magerhet

Ta reda på om du lider av multipel skleros

Beroende på sjukdomens grad och vilken del av nervsystemet sjukdomen drabbar skiljer sig symtomen och varaktigheten. Vissa drabbas i dagar eller veckor, medan det kan pågå i månader i taget för andra. Multipel skleros kan även dyka upp igen eller förvärras med tiden.

Solljus, varma bad, feber eller stress kan alla sätta igång sjukdomen eller förvärra symtomen.

Eftersom sjukdomen är kopplad till nervsystemet kan symtomen dessutom visa sig på alla delar av kroppen. Med andra ord kan tarmar, blåsa, muskler, ögon och andra delar av kroppen drabbas.

Ögonsymtom

 • Synförlust, vanligtvis på ett öga i taget
 • Dubbelsyn
 • Brännande ögon
 • Annorlunda och okontrollerbara ögonrörelser

Tarm- och blåssymtom

 • Frekvent urinering
 • Inkontinens
 • Svårigheter att urinera
 • Läckage av avföring
 • Förstoppning

Muskelproblem

 • Svårigheter att gå
 • Koordinationsproblem och svårigheter att göra små rörelser
 • Muskelspasmer
 • Obalans
 • Svaghet i armar och/eller ben
 • Svårigheter att röra armar och ben
 • Avdomning var som helst på kroppen
 • Ansiktssmärta
 • Bränningar, stickningar eller kittlingar i armar och ben

Neurologiska problem och hjärnproblem

 • Yrsel
 • Balansförlust
 • Svårigheter att förstå och tänka
 • Depression eller nedstämdhet
 • Hörselförlust
 • Koncentrationssvårigheter och minnesförlust

Andra symtom

 • Torr i underlivet
 • Erektionsproblem
 • Trötthet som blir värre på eftermiddagen
 • Felaktig gestikulering
 • Problem att äta eller tugga

Behandling

Det finns inget botemedel för multipel skleros, men vissa behandlingar kan sakta ner sjukdomen och hjälpa patienten få ett så normalt liv som möjligt.

Dessa råd och tips kan också förbättra livskvaliteten:

Träning

 • Träning
 • Arbetsterapi, fysisk terapi, talterapi
 • Stödgrupper
 • Använd redskap såsom gåstolar, rullstolar, duschstolar, sängliftar, räcken på väggarna, mm.
 • Ha en hälsosam diet och livsstil för att undvika stress, sjukdom och extrema temperaturer
 • Ät mat som är enkel att tugga
 • Modifiera ditt hem för att förebygga möjliga fall
MER FÖR DIG