upptäcka

Allt som kvinnor bör veta om grovtarmscancer

Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) drabbar grovtarmscancer eller kolorektalcancer mellan 10 och 15% av världens befolkning, vilket placerar sjukdomen strax under lungcancer räknat i antalet fall. Ett viktigt faktum att tänka på är att grovtarmscancer har en högre förekomst hos…