självkärlek

Att vara tyst handlar om mer än att inte tala

Att vara tyst är inte bara att inte säga något. Denna till synes passiva handling går mycket längre än så. Frånvaron av ord betyder inte att de har försvunnit. Ibland kanske du tror att du slutar kommunicera när du är…

Medicinkvinnan inom dig: din personliga tillväxt

”Medicinkvinnan” är ett vanligt ämne i fältet antropologi och spiritualitet. Att fundera över konceptet och vad det kan antyda kan hjälpa dig i din personliga tillväxt som kvinna. Det kan vara värt att upptäcka, eller snarare ”återupptäcka”. Medicinkvinnan du har…

3 fraser för att börja älska dig själv

Ibland lämnar vi vår självkänsla i andras händer. Vi glömmer vad vi är värda och vad vi förtjänar. Det är sant att detta psykologiska fenomen har sina rötter i barndomen och tidigare erfarenheter som utgör din personlighet. Men när vi pratar…

Att älska någon som inte älskar sig själv

Att förälska sig med någon som inte älskar sig själv kan vara väldigt svårt. Den huvudsakliga anledningen är att när du älskar någon påminner du personen konstant om hur fantastisk han eller hon är. För någon som inte älskar sig…

Älska dig själv för att bli älskad som du vill

Att begå misstaget att mäta ditt värde efter hur mycket du älskas av andra kan ofta leda till stora besvikelser. Det betyder att om du mottar falsk kärlek eller tillgivenhet baserat på smärta och manipulation kommer du börja tro att du…