personlig tillväxt

Medicinkvinnan inom dig: din personliga tillväxt

”Medicinkvinnan” är ett vanligt ämne i fältet antropologi och spiritualitet. Att fundera över konceptet och vad det kan antyda kan hjälpa dig i din personliga tillväxt som kvinna. Det kan vara värt att upptäcka, eller snarare ”återupptäcka”. Medicinkvinnan du har…