negativa känslor

5 tips för att hantera känslomässig smärta

Känslor påverkar människor på djupet och kan leda till mycket lidande om de inte hanteras ordentligt. Det är därför viktigt att känna till några nyckelmetoder för att hantera känslomässig smärta. De kan hålla dig borta från att sjunka ned i…

8 fysiska vanor som lyfter ditt humör

Att göra små förändringar kan ha stor påverkan. Det gäller speciellt för dina fysiska rutiner. Små förändringar kan hjälpa dig att lyfta ditt humör. Tänk på det såhär: bra och dåliga nyheter påverkar ditt humör, eller hur? På det samma…

Fyra skillnader mellan sorg och depression

I allmänhet ligger problemet i missbruk av termer, men vi vet oftast hur man skiljer mellan sorg och depression. Sorg är bara ett av de många symptomen på depression. Sorg och depression har mycket gemensamt, men de är ändå två…

Negativa känslor har sina fördelar

Vi har lärt oss att tro att negativa känslor bara åsamkar smärta, frustration, ångest, rädsla, stress, tårar och andra dåliga känslor. Men är det verkligen sant? Är negativa känslor verkligen så negativa som de verkar?

Spring mot dina rädslor och övervinn dem

Vi har alla varit väldigt rädda någon gång. I våra huvuden är rädslor något negativt, något man måste fly från. Det är typiskt att det man inte borde göra är det man instinktivt gör ändå. Att fly från sina rädslor behöver…

6 steg för att komma över att bli avvisad

Du kanske har haft turen att inte bli avvisad, något som är betydligt vanligare än man kan tro. När man blir avvisad gör det ont… man får ångest och svårt att ta sig igenom dagen. Självkänslan kan också påverkas ordentligt.…

Tiden läker inte alltid alla sår

Tiden kan ibland bota och läka sår genom att hjälpa dig lägga smärtan åt sidan och se saker på ett mer relativt sätt. Men kom ihåg att ingen av dina traumatiska erfarenheter kommer att försvinna för alltid – du kan…

Psykosomatisk sjukdom: känslor och kroppen

Kopplingen mellan sinnet och kroppen är så nära och inflytelserikt att vi verkligen bör ha bättre uppmärksamhet på vår känslomässiga värld, som ofta ignoreras. Oavsett om vi vill tro det eller inte kan det vi håller inom oss göra oss…

Lär dig att lyssna på din kropp

Du kan inte ignorera vad din kropp säger till dig, för den har svaren på vad du känner. Undertryck inte dina känslor: lyssna på ditt hjärta och låt det lysa. Många sjukdomar har sin grund i eller är en direkt…