multipel skleros

14 varningstecken på multipel skleros

En av de svåraste sjukdomarna för den moderna läkevetenskapen är multipel skleros. Det är faktiskt ett mysterium för många neurologer. Det är möjligt att vissa av fallen är svåra att upptäcka, men i andra fall är symptomen så tydliga att…

Multipel skleros: En mångsidig sjukdom

Multipel skleros är en sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar benmärgen, hjärnstammen och hjärnan. Den är vanligare hos kvinnor än hos män, och majoriteten av de som drabbats är mellan 20 och 40 år gamla.