motståndskraft

7 tecken på att du har en stark personlighet

Det brukar förekomma viss förvirring rörande personlighet, karaktär och temperament. De har likartade betydelser, men är inte identiska, och det är därför viktigt att förklara vad vi menar med en stark personlighet. Enligt Hall & Lindzey i deras bok Theories…