motivation

Värdet av att lämna din bekvämlighetszon

Istället för att acceptera nuläget och stanna i din bekvämlighetszon kan du söka hälsa och lycka genom att bryta dig loss för att hitta det. Våga lämna din bekvämlighetszon! Det är dags att kliva fram. Var inte en fånge i…

5 metoder för att förbli motiverad

Alla finner vi det svårt att förbli motiverade då och då. Det är lätt att hamna i en situation där man känner sig ensam, modfälld och övertygad om att allt negativt andra säger om en stämmer. Det är helt normalt.…