motivation

Värdet av att lämna din bekvämlighetszon

Istället för att acceptera nuläget och stanna i din bekvämlighetszon kan du söka hälsa och lycka genom att bryta dig loss för att hitta det. Våga lämna din bekvämlighetszon! Det är dags att kliva fram. Var inte en fånge i…

Deras misslyckanden stoppade dem inte

Misslyckanden får oss ofta att förlora styrkan att fortsätta, men framgång kan endast uppnås om man är uthållig. I den här artikeln ska vi prata om 10 framgångsrika personer som först misslyckades, men som inte lät dessa misslyckanden stoppa dem.