matpyramiden

Den nya matpyramiden för att leva ett sundare liv

Om något exemplifierar det senaste decenniet så är det förändring. Frågor som varit obevekliga i nästan ett sekel har kollapsat tack vare det hårda arbetet av forskare och ingenjörer. Nu har forskarvärlden dock gett matpyramiden en ny struktur. Idag tar vi…