livmoderhalscancer

8 symptom på livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den näst mest vanliga formen av cancer bland den kvinnliga befolkningen. Även om siffrorna kan verka höga kan livmoderhalscancer motverkas och behandlas om det upptäcks tidigt. Vi kommer idag att titta på cancerns 8 möjliga symptom.

6 symptom på livmoderhalscancer du bör känna till

Om du upptäcker något symptom på livmoderhalscancer, bör du snarast möjligast uppsöka en läkare för att bli undersökt. Det är alltid bättre att ta reda på orsaken när man upptäcker symptom. De kan även vara tecken på andra, mindre farliga…

7 varningstecken för livmoderhalscancer

Fram tills för runt 40 år sedan utgjorde livmoderhalscancer ett av de största cancerdödshoten för kvinnor. På grund av medicinska och teknologiska framsteg har dödstalen för denna sjukdom dock sjunkit avsevärt, även om den fortsätter att vara ett hot. Forskning,…

Varningstecken på livmoderhalscancer

Du bör vara vaksam på symptomen på livmoderhalscancer, gå på regelbundna kontroller och uppsöka din läkare så snart symptom visar sig. Vi kommer nedan gå in på några vanliga varningstecken på livmoderhalscancer, så fortsätt läsa.