järnbrist

Vanliga symptom på järnbrist du bör känna till

När järnnivåerna inte är balanserade eller ”normala” skickar kroppen vissa signaler som vi inte kan ignorera – symptom på järnbrist. Järnbrist har många negativa konsekvenser för kroppen, och det är viktigt att känna till dem. I den här artikeln ska…