hypertoni

5 anledningar till högt blodtryck alla bör känna till

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är något som sätter hälsan i riskzonen. Det finns många anledningar till högt blodtryck, och det är viktigt att man adresserar orsaken till problemet, inte bara symptomen. Blodtryck är viktigt för hälsosam blodcirkulation, som transporterar…

4 naturliga kurer för högt blodtryck

När vi talar om hälsa är alla naturliga, alternativa mediciner som har vetenskaplig grund för att behandla existerande tillstånd alltid välkomna. I den här artikeln ska vi ge dig en serie naturliga kurer för högt blodtryck. Innan vi börjar ska…

7 naturliga kurer som minskar hypertoni

Vi använder blodtrycket för att mäta kraften som blodet utövar på artärväggarna med varje hjärtslag. Mätningar på 120 för systoliskt blodtryck och 80 för diastoliskt blodtryck anses vara normalt. Men när dessa värden är högre och ofta når 140/90 eller…

8 livsmedel att undvika om du har högt blodtryck

Hypertoni, eller högt blodtryck, är en av de vanligaste kardiovaskulära sjukdomarna och utvecklas när hjärtat får problem att pumpa blod till resten av kroppen. Det beror på blockerade artärer, vilket ger problem med blodflödet och tvingar hjärtat att arbeta hårdare.…

7 komplikationer vid högt blodtryck

Högt blodtryck eller hypertoni är en hjärt-kärlsjukdom. Det utvecklas när det råder svårigheter att transportera blod genom kroppen. Det kan antingen bero på att dina artärer har smalnat av eller någon form av blockering. Om problemet kvarstår måste ditt hjärta…

Medicinalväxter för Hypertoni

Hypertoni är en sjukdom som involverar ett ökat tryck, som går över den normala gränsen, vilket uppskattas vara 140/90 hos vuxna. Det är ett alltmer vanligt problem då personer blir äldre.