hudcancer

6 symptom på hudcancer du inte borde ignorera

Antalet patienter med hudcancer har ökat alarmerande på senare år. Det drabbar ofta vuxna över 50, men det betyder inte att yngre personer inte är i riskzonen också. Hudcancer är kopplad till kontinuerlig exponering för solens strålar, men kan även…

Tecken på hudcancer du inte borde ignorera

När det gäller att skydda huden mot solskador och hudcancer vidtar många inte de nödvändiga försiktighetsåtgärderna. Bland de saker du borde vara mest försiktig med för att undvika hudcancer är det viktigaste din exponering för UV-strålar. Dessa strålar kan förorsaka…

Fakta om hudcancer: 7 saker du kanske inte visste

Hudcancer drabbar främst människor över 50 år. Det är dock möjligt för yngre individer att utveckla denna typ av cancer, speciellt om de utsätts för solen utan solskydd. Den vanligaste formen är icke-melanom hudcancer, som har fått det namnet eftersom…

Lär dig att upptäcka möjlig hudcancer

Hudcancer är en av de mest diagnostiserade sjukdomarna i världen. Det kan därför vara bra att lära sig hur man kan upptäcka möjlig hudcancer. Huden är kroppens största organ och har många funktioner, som att vara en skyddande barriär mot…

Varningstecken på hudcancer att vara uppmärksam på

Hudcancer har blivit ett av de största hoten i den moderna världen. Föroreningar, exponering för ultraviolett strålning och till och med näringsämnen är riskfaktorer som kan orsaka tillväxt av cancerceller i huden. Den vanligaste typen anses vara icke-melanom. Denna grupp…