hörsel

Se upp för mycket oljud: Du kan tappa hörseln

När du utsätter dig själv för extrema oljud kan nervcellerna ta skada och du kan faktiskt tappa hörseln. Dagens moderna liv är fullt av buller och det är i princip omöjligt att undkomma oljud från trafik, flygplan, tåg och fabriker,…