förväntningar

Faran med för höga förväntningar

Vi tillbringar en hel del tid där vi väntar på saker från andra människor. Vi förväntar oss att våra behov tillgodoses och att de vi bryr oss om och behandlar oss på samma sätt som vi gör: med ömsesidighet. Men…