förlåtelse

Ge förlåtelse och släpp det förflutna

Vårt förflutna kan ibland överväldiga oss till den punkt att det hindrar oss från att leva i nuet. När det sker är vi paralyserade och kan inte röra oss framåt. Det är lätt att säga att vi bara ska släppa…