fall

Vad kan orsaka olika drömmar om fall?

Drömmar om fall är relativt vanliga. Åtminstone 95% av alla människor har haft en. De skapar plötslig ångest som kan skrämma oss så att vi vaknar. Vad är orsaken till dessa typer av drömmar?