elektromagnetiska fält

Hur påverkas man av elektromagnetisk strålning?

Majoriteten av forskningen om strålning har riktat in sig på joniserande strålning. Man har dock förbisett icke-joniserande strålning, som t.ex. elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning är en process som avger energi. Det betyder att antingen vågor eller partiklar skickas genom utrymmen.…

Vad är elektromagnetiska fält och hur påverkar de dig?

Datorer, mobiler, vägguttag, wifi, mm. Alla apparater du använder dagligen och som gör livet lättare genererar också elektromagnetiska fält som negativt påverkar din hälsa. Till exempel kan det orsaka problem som insomnia, oro, allergier, torr hud, mm. Vi kommer förklara…