effektiv

En ny och effektiv metod för att bota migrän

En stor andel av befolkningen lider av huvudvärk och enligt statistiken är det i första hand kvinnor som drabbas. De dystra resultaten driver forskarna att söka efter nya rön och behandlingar varje år i hopp om att lindra eller till…