citronjuice

Behandla leverinflammation med citronjuice

Enligt tidningen ”Liver Support”, som berör leverns hälsa, kan regelbunden konsumtion av citron hjälpa till att behandla leverinflammation. Leverförstoring kan ha många orsaker, och kan röra sig om allt från hepatit och diabetes till fetma. När man tänker på alla…