cervikobrakialt syndrom

Cervikobrakialt syndrom: Smärta i nacken ned till armarna

Cervikobrakialt syndrom är vanligare än du kanske tror. Det innebär smärta i halsregionen som börjar i nacken och går längsmed ryggraden tills den når armarna och till och med fingrarna. Det är väldigt handikappande. Men en felriktad övertygelse angående detta…