bruten

Det finns alltid hopp för de som är brutna

De brutna är precis som du och jag. Den enda skillnaden är att de har en bruten själ. Du kanske tror att de inte har något hopp. Men de brutna kan komma tillbaka, sätta tillbaks sina delar och fortsätta att…