Blodtryck

8 tips för att ta blodtrycket i hemmet på rätt sätt

Nuförtiden är det viktigt att man lär sig att ta blodtrycket i hemmet. Många personer mäter sitt blodtryck i hemmet som ett sätt att motverka hjärtattacker och ischemi. Läkarna rekommenderar detta för personer med hypertoni. Men vissa patienter tenderar att omvandla…

Hur du kan sänka blodtrycket naturligt

Bland faktorerna som kan påverka blodtrycket inkluderas vatten- och saltnivåerna i kroppen, njurhälsan, blodkärlen, nervsystemet, samt hormonnivåerna. Det är därför vi i denna artikel ska visa dig hur du kan sänka blodtrycket naturligt.

Naturliga sätt att minska högt blodtryck

Högt blodtryck är en ”tyst mördare” eftersom det har så många negativa effekter på kroppen. För lite motion, dåliga matvanor och den allmänna livsstilen vi lever idag kan orsaka detta problem. Om du upplever detta problem, kan du testa dessa…