atypisk

Atypisk depression: en komplex sjukdom att diagnostisera

Atypisk depression är en underkategori till stor depression. Det är väldigt svårt att diagnostisera eftersom dess symtom kan likna dem vid vanlig trötthet, stress eller till och med metaboliska störningar. Men något att komma ihåg när vi pratar om dessa…