återvinning

12 roliga sätt att återanvända plastflaskor

Plastflaskor fortsätter att ha stor påverkan på miljön, inte bara för att de tar lång tid på sig att brytas ned, utan även på grund av påverkan på naturresurser. Härnäst ska vi dela med oss av tolv sätt att återanvända…