astmatiker

Symptom på astma samt utlösare och diagnos

Astma är ett mycket komplicerat tillstånd. Det kan innebära irritation, inflammation, ständigt återkommande besvär, överkänsliga bronker eller ett ökat tryck kring andningsvägarna. Vi ska titta på symptom på astma, vad som utlöser dem och hur man ställer diagnos. Det finns ett…

Kan man kontrollera astma och dess symptom?

Att försöka förstå vissa sjukdomar är en utmattande uppgift. Detta är framförallt sant när man lägger till den ”obotliga” varianten på listan. Så är fallet med det tillstånd vi ska tala om idag. Läs vidare för att lära dig att…