antiåldrande

7 antiåldrande hemligheter från Himalaya

Du har säkert redan hört talas om de antiåldrande förmågorna hos de människor som lever bland Himalayas berg. Många av dem blir över 100 år med bibehållen hälsa – både fysisk och mental. Den förväntade livslängden i länderna i området,…