analcancer

Analcancer – 5 symptom du bör känna till

Man hör nästan aldrig någonting om analcancer. Det är en tyst sjukdom och har inte lika hög incidens som lung- eller bröstcancer, men det ären sjukdom du bör känna till. Sjukdomen har ökat i antal på senare år, på grund…