Negativa bieffekter från mikrovågsugnar

Det har förekommit många studier angående världens mest populära apparat runt om i världen, speciellt i större städer. Studier har visat att regelbunden användning av mikrovågsugnar kan resultera i allvarliga konsekvenser för hälsan. I denna artikel kommer vi att lära oss om de negativa bieffekter som kan uppstå från att använda mikrovågsugnar.

Hur fungerar mikrovågsugnar?

Mikrovågsugnar är utan tvekan människans mest moderna uppfinning, som på bara några minuter kan värma upp eller tillaga vår mat. Mikrovågsugnar är väldigt enkla att använda, de sparar tid och energi, och de använder mindre elektricitet än en traditionell ugn.

De skapar en slags elektromagnetisk energi genom att använda långvågig strålning i form av radiovågor. Varje mikrovågsugn innehåller en magnetron, som är en tub där en strålning på 2450 MHz interagerar med molekyler i maten. Varje energivåg som denna apparat skapar ändrar polaritet från positiv till negativ i varje cykel, eller miljontals gånger per sekund. Denna molekylära friktion skapar värme, men skadar aminosyrorna som finns i maten, vilket resulterar i substanser som är giftiga för kroppen.

Mikrovågsugnar

Då mikrovågsugnar används för att värma upp mat kan detta resultera i: molekylär omvandling som skapar carcinogener (cancerframkallande ämnen), reducering av biokompatibiliteten hos näringsämnen (vitaminer och mineraler), en förlust på mellan 60 till 90% av kalorienergin, och en minskning av proteininnehållet samt att det skapar fria radikaler.

Tre negativa bieffekter från mikrovågsugnar

Först och främst är ett fenomen som är specifikt för denna apparat överhettat vatten. Då vi lägger en skål vatten i en mikrovågsugn för att värma upp den kan det nå koktemperatur utan de karaktäristiska ”bubblorna”, så att vi inte alltid inser ifall vattnet verkligen kokar. En behållare kan ibland explodera så fort vi öppnar dörren p.g.a. den drastiska förändringen i temperaturen. Man måste alltid vara försiktig då man använder mikrovågsugnar för att värma vatten för te, kaffe, eller någon annan vätska som buljong eller mjölk.

micro3

Ett annat problem är att vissa typer av behållare avger kemikalier i maten då den värms upp p.g.a. att plasten det värms upp i ger ifrån sig lite av dess ämnen. Att få i sig dessa substanser kan vara cancerframkallande. Det är nödvändigt att man är försiktig och ser till att använda behållare som är säkra för mikrovågsugnar. Om du inte helt enkelt måste använda en mikrovågsugn är det bäst att använda en glasbricka.

Till sist kan mikrovågsugnar som vi sade tidigare ändra matens innehåll. De reducerar nivåerna av vitamin B12, som är nödvändigt för produktionen av röda blodkroppar och andra celler i kroppen, och de förstör nästan helt flavonoider, som är anti-inflammatoriska agenter som hjälper till att motverka cancer. Enzymer och antibiotiska egenskaper i bröstmjölk kan också förstöras.

micro4

Faror vid användning av mikrovågsugnar

 • Att äta mat som har blivit återuppvärmd med mikrovågsugnar varje dag kan orsaka permanenta, långvariga skador p.g.a. omvandlingen av näringsämnena i maten.
 • Den mänskliga kroppen har inte förmågan att bryta ner okända substanser eller det som har ändrats i maten av mikrovågsugnar.
 • Kroppens hormonproduktion kan ändras eller stoppas hos både män och kvinnor.
 • Mineraler från grönsaker kan omvandlas till fria radikaler, som har kopplats till cancer.

micro5

 • Att äta mat som har tillagats i mikrovågsugnar kan öka tillväxthastigheten av cancertumörer i magen och tarmarna (vilket är en delorsak till att det finns så många fall av koloncancer).
 • Att äta denna typ av mat regelbundet kan få produktionen av cancerceller i vävnaden att öka.
 • Immunförsvaret försvagas p.g.a. ändringar i blodplasman och lymfkörtlarna.
 • Kognitiva funktioner hos hjärnan kan ändras, vilket leder till minnesförlust, emotionell instabilitet eller koncentrationssvårigheter.
 • Antalet näringsämnen, mineraler och vitaminer i maten reduceras eller ändras i mikrovågsugnar till nivåer så låga att det blir som att vi inte ätit överhuvudtaget.
 • Mikrovågsugnar kan förstöra upp till 75% av matens naturliga antioxidanter då den kemiska strukturen hos maten förstörs på grund av friktionen, vilket uppstår från vibrationen av vattenmolekyler med hjälp av elektromagnetiska vågor.

micro6

 • Användningen av mikrovågsugnar har kopplats till olika sjukdomar som förkylning och influensa.
 • Cellväggarna hos grönsaker som värms upp med mikrovågsugnar förstörs helt, vilket kan ses under ett mikroskop.
 • Mikrovågsugnar genererar elektromagnetisk strålning.
 • Energi vi kan få av maten försvinner.

micro7

Att värma bröstmjölk i mikrovågsugnar är ett stort misstag. Forskning har under de senare åren fokuserat på bröstmjölk som har värmts i mikrovågsugnar. Barnläkare har rapporterat att detta inte är en hälsosam vana och att mödrar bör försöka undvika att använda mikrovågsugnar för att värma mjölk för att undvika att deras barn får hälsoproblem.

Att värma mjölk på spisen resulterar också i förlust av vissa näringsämnen, men det är betydligt värre med mikrovågsugnar, som förklarat ovan, då de elektromagnetiska vågorna faktiskt kan modifiera innehållet i maten. Detta kan ha allvarliga effekter på spädbarn som då kan bli sjuka oftare, eftersom de inte har ett lämpligt skydd i sina kroppar, eller börjar skapa fler fria radikaler, mm.

Kom ihåg

Nu för tiden är det ganska vanligt att använda mikrovågsugnar, men tänk på att de negativa biverkningarna inte syns på en gång, och de ger heller inte någon märkbar skada då de bara används då och då. Men som med allting annat, då mat som är tillredd i mikrovågsugnar äts i överflöd, finns det negativa bieffekter du bör tänka på. På grund av denna anledning rekommenderar vi starkt att du gradvis reducerar användningen av denna apparat och bara använder den då det verkligen är nödvändigt. Hur förbereder du din mat – på spisen, eller i mikrovågsugnen?

Referenser / Genomförda studier

MER FÖR DIG