Den mörka smärtan av depression

De som lider av depression kan verka ha ett normalt liv, men de finner ingen glädje i sakerna de gör och allt överväldigar dem.

Depression, den mörka smärtan som slukar de som lider av det. Det är som en stor, kvävande halsduk som fångar dig, förblindar dig från ditt liv och skickar en filt av mörker för att dränka dig och de som står dig närmast.

Ledsamhet, lättretlighet, likgiltighet, förlorat intresse för omgivningen, oförmåga att uppleva glädje, minskad aptit, skuldkänslor, svårt att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut, återkommande tankar om döden eller självmord…

Det kan hålla i sig länge, och det är så en person med depression känner sig nästan hela tiden, varje dag. Det är en enorm smärta som släcker de ljuskällor som den lidande har i sitt liv.

ledset-ansikte

Att lida av depression betyder inte att ligga i sängen och gråta

Vi kan alla tänka oss någon som lider av depression liggandes i sängen och gråta hela dagarna. Men intensiv och ofta förekommande ledsamhet är bara ett sätt som depression kan yttra sig på.

Faktum är att vissa människor med depression kanske inte ens upplever ledsamhet. Istället yttrar sig depressionen i form av auktoritära attityder, överdriven retlighet, intensitet, aggressivitet osv. Ibland yttrar det sig som konstant och intensiv retlighet.

Enligt de diagnostiska manualerna DSM-5 och ICD-10 måste närvaron av en större depressiv episod uppfylla fler kriterier än närvaron av ledsamhet eller lättretlighet. Det betyder att även om ett av dessa två symtom är nödvändigt räcker det inte för att ge en diagnos av depression.

Vi rekommenderar att du läser: 4 vanliga typer av depression

ledsamhet

Ingen är fri från denna hemska sjukdom

Det kan hända vem som helst.

En dag kanske du inser att du har det jobbigt att komma ur sängen, ditt liv känns inte detsamma, inget är spännande och inuti dig känns det bara som kaos.

Sedan börjar du känna dig överväldigad, allt verkar överväldiga dig och utmatta dig. Du måste tvinga dig själv att känna något förutom den inre smärtan som följer efter dig som en skugga.

Det finns dagar du känner dig sämre och dagar du känner dig bättre, emotionell instabilitet är ditt namn. Du förstår inte, du känner bara enorm ångest vilket sänker dig ännu djupare ner i mörkret.

Du vet inte vad som försiggår, du kommer inte ihåg den senaste gången du mådde bra, du är tom på insidan. Du kan inte hjälpa att du mår sämre när du lämnar hemmet för att någon vänder sig till dig för hjälp eller när du behöver påbörja ett nytt projekt på jobbet.

depression

Men smärtan kan gå över. Du behöver ett proffs som kan hjälpa dig att förstå situationen och övervinna det. Psykologisk hjälp är ett kraftfullt verktyg för att läka dig själv och ditt sinne.

Komorbid ångest och depression

Vi vet att depression ofta yttrar sig tillsammans med ångest, vilket kan leda till ett ångest-depressivt tillstånd som kan vara ännu smärtsammare och förvirrande för de som påverkas. Ångest karaktäriseras av rädsla, panik, nervositet, undvikande, instabilitet, överstimulering, muskelspänningar, insomnia och uppfattningen av omedelbara hot eller faror.

Både depression och ångest delar symtom som lättretlighet, oro, dålig koncentration, sömnlöshet, trötthet, psykomotorisk agitation, gråtande, känslor av underlägsenhet, skuld och låg självkänsla.

Se också: Du förtjänar att vara lycklig i livet

Metafor för att förstå smärtan av depression

En av de mest användbara metaforerna för depression är den svarta hunden. I följande video kan du se hur depression symboliseras av den svarta hunden som bara växer sig större och större, tills den blir en skugga som omsluter liven hos de lidande.

Videon gjordes av World Health Organization för att grafiskt illustrera några vardagliga situationer sett ur ett perspektiv från någon som lider av depression.

Om du känner att du kan relatera till det vi pratat om eller om du tror att du kanske lider av depression, kontakta din läkare och dela med dig av dina bekymmer till de som älskar dig.

Sök behandling som hjälper dig att fokusera på dina tankar och omgivning, steg för steg, så att du kan börja må bättre.

Att behandla depressionen kommer att markera ett före och efter i ditt liv.

Spara

Spara

MER FÖR DIG