Att nära barn med kärlek svälter deras rädslor

Med utgångspunkt i kärlek bör vi lära våra barn att vara självsäkra, så att de känner stöd från hemmet i allt de åtar sig.

Kärlek är en motor som driver bandet mellan föräldrar och deras barn, och vi måste nära barn med just kärlek för att upprätthålla bandet.

Varje barn som kommer in i världen har behov av mer än bara mat, skydd och säkerhet. Kärlek är så pass nödvändigt att om den inte finns eller är otillräcklig i ett barns liv skapar det skapa allvarliga problem för deras utveckling.

Du kanske har hört talas om problem med att upprätthålla känslomässiga band. Det är en komplex fråga som förtjänar vidare undersökning för att fullt förstå.

Idag vill vi på bjuda in dig att utforska detta intressanta ämne. Att nära barn med kärlek varje dag – med ovillkorlig kärlek – ger dem styrkan och vägledningen de behöver för att växa upp till mogna, ansvarsfulla vuxna som är sin egen lyckas arkitekter.

Det sköra men kraftfulla bandet mellan förälder och barn

Banden mellan en mor och hennes barn börjar i livmodern i form av navelsträngen, som ger det utvecklande barnet näring.

Den varma tillflyktsorten i livmodern tjänar även till att överföra känslor mellan de två, för att vidare fördjupa bandet.

Leende-bebis

Bandet som börjar vid födseln

På senare tid har man upptäckt hur viktigt det faktiskt är för nyfödda bebisar att spendera så mycket tid som möjligt nära sin moders hud.

Läs även: 3 värderingar att föra vidare till din tonåring

Födslar följer i dagsläget så många olika protokoll att bebisen ofta hålls av många olika händer innan den till slut ges till modern efter att hon vaknat från bedövningen.

Många studier har gjort inom detta ämne, med följande slutsatser:

  • Den nyfödda måste vara i kontakt med moderns hud för att det känslomässiga bandet ska kunna bildas.
  • Bebisar tar in världen genom sina sinnen, och temperaturen av moderns bröst ger barnet en varm känsla av säkerhet som omedelbart lugnar ner det.
  • Moderns hjärna släpper omedelbart ut oxytocin, som är ett hormon som direkt associeras med kärlek och behovet av vård och affektion mellan moder och barn.
  • När barnet ammar från sin mor för första gången får oxytocinet som släpps ut henne att producera mer mjölk.

Det är mycket viktigt för bebisen att bibehålla kontakt med sin moders hud. Det är ett exceptionellt sätt att bygga ett förhållande.

Problem med känslomässiga band

Vi vet alla att problem såsom övergivning, brist på genuin affektion, felbehandling eller en instabil uppfostran full av upp- och nedgångar utan säkerhet kan leda till ett barn med allvarliga, känslomässiga problem.

Problem med känslomässiga band uppstår som ett resultat av traumatiska kapningar av det känslomässiga bandet mellan barn och förälder under de tidigaste stadierna av deras utveckling.

Det får allvarliga konsekvenser för barnets utveckling och leder ofta till åkommor såsom hyperaktivitet, posttraumatiskt stressyndrom och känslor av vrede…

Upprört-barn

Vad som kan vara svårare att förstå är att barn ofta kan lida av en uppfattad brist på omvårdnad. Överväg till exempel följande situationer:

  • Vissa barn lämnas på dagis från tidig ålder på grund av föräldrarnas ansvar på jobbet. Det kan dock åsamka dem stor ångest.
  • Alla barn har sina egna behov, och i en familj med flera barn kan det ge upphov till avundsjuka och behovet att få ”mer kärlek” än andra.
  • Vissa barn måste spendera tid i en kuvös efter födseln, vilket kan orsaka stress på grund av separationen från modern.

Upptäck: 10 saker som lyckliga par gör tillsammans

Många olika situationer kan leda till problem med känslomässiga band hos barn.

Vi bör inte klandra oss själva; som vi nämnt har vissa barn större behov än andra, och det är något varje förälder bör vara medveten om.

Att nära barn med kärlek för att svälta deras rädslor

Kärleksfull-moder

Vi kan bekämpa problem med känslomässiga band med genuin kärlek och ett starkt, hälsosamt band baserat på respekt och säkerhet, som kan förstärkas på följande sätt:

  • Bibehåll fysisk kontakt med din nyfödda: amning är väldigt positivt, och så även smekningar, kramar och kärleksfulla ord…
  • Ta hand om ditt barn när det skriker.
  • När de växer ska du inte tveka att berätta för dem att du bryr dig. Prata med dem, svara på deras hundratals frågor, släpp dina rädslor, ge vingar åt deras drömmar, erbjud dem säkerhet och verktygen de behöver för att stärka sin självkänsla.

Upptäck: Låg självkänsla: När du blir din egen fiende

Bandet mellan förälder och barn är ett osynligt sådant som kan näras med kärlek. Det är navelsträngen som alltid binder dem samman.

Ett starkt, kärleksfullt band skapar starka, kärleksfulla barn och ger dem modet de behöver för att följa sina drömmar.

MER FÖR DIG