Ansvarsfriskrivning

Det nuvarande rättsliga meddelandet reglerar användningen av webbplatsen www.stegforhalsa.se av GRUPO M CONTIGO S.L. med CIF B37527900, adress Concejo 13, 37002, Salamanca och registrerades i Salamancas handelsregister, datum 2013/08/20, sida 146, volym 442, Bok 0, sida SA – 15157.

Lagstiftning

Med den allmänna karaktären av förbindelserna mellan GRUPO M CONTIGO S.L. och användarna av deras telematiktjänster på denna hemsida är de föremål för spanska lagar och jurisdiktion.

Användning och tillgång

Användaren hålls informerad och accepterar att tillgång till den aktuella hemsidan inte på något sätt innebär början på en affärsrelation med GRUPO M CONTIGO S.L. eller något av dess lokalkontor.

Immaterialrätt och industriell äganderätt

Rättigheterna för immaterialrätten som finns på denna hemsida, samt dess grafiska design och koder, tillhör GRUPO M CONTIGO S.L. och därför är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, konvertering eller någon annan verksamhet som kan utföras med innehållet på denna hemsida strängt förbjudet, även om källor citeras, exklusive tillhandahållande av skriftligt medgivande från GRUPO M CONTIGO S.L..

Webb- och länkinnehåll

GRUPO M CONTIGO S.L. förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort information som finns på dess hemsida och kan även begränsa eller förbjuda tillträde till nämnd information för vissa användare.

GRUPO M CONTIGO S.L. tar inte på sig något ansvar för den information som finns på hemsidor från tredje parter som kan nås via ”länkar” från någon hemsida som tillhör GRUPO M CONTIGO S.L.. Närvaron av länkar på hemsidor som tillhör GRUPO M CONTIGO S.L. är avsedda enbart för informationssyfte och antyder inte på något sätt råd, inbjudningar till eller rekommendationer därav.