Alzheimers: upptäck de första symtomen i tid

Det kan vara riktigt svårt för en aktiv, social, och flitig person att bli gammal, och på samma gång gå igenom de otrevliga förändringar som sker vid de första symtomen på Alzheimers. Denna degenerativa sjukdom är progressiv och obotlig.

Både personen som lider av sjukdomen och hans eller hennes familjemedlemmar behöver psykologiskt och känslomässigt stöd för att hantera de förändringar som orsakas av sjukdomens framfart.

Sjukdomen anses vara grunden till kognitivt förfall. Det kan börja redan då du fyller 40 upp till 90 års ålder.

Orsaken är fortfarande oklar. Sjukdomen karaktäriseras av flera förändringar som leder till hjärnförtvining.

Vilka är de första symtomen?

Enligt Ciril Rozmans Internal Medicine Abstract kan sjukdomen kategoriseras i tre successiva stadier:

  • Första steget av sjukdomen gör att patienten lider av glömska, plötsliga humörsvängningar och nedsatt talförmåga.
  • I steg två kan man se märkbara förändringar i närminnet, språket försämras och kommunikation med andra försvagas. Det blir svårt att hantera objekt och att leda ett normalt liv.
  • I steg tre kan patienten bara hålla fast vid känslosamma minnen, humörsvängningar förvärras och det kan vara besvärligt att kommunicera då patienten inte längre kan forma ord ordentligt. De förlorar kontroll över ringmuskeln, har svårt att andas och ett normalt liv är nu omöjligt.

Situationer du borde uppmärksamma som varningstecken…

Om en familjemedlem vid något tillfälle har visat något av följande symtom:

  • upprepar vad han/hon redan har sagt flera gånger
  • glömmer var han/hon har lagt något
  • inte kan utföra aktiviteter som tidigare var vanligt i hans/hennes dagliga liv
  • inte kan komma ihåg vilken dag i veckan det är
  • inte kan komma ihåg var i huset han/hon brukar tillbringa mycket tid, mm.

Dessa situationer indikerar att något är fel och personen borde uppsöka en doktor som kan göra en kvalificerad bedömning. Om sjukdomen är bekräftad får patienten medicin som kan hjälpa till att dölja symtomen.

Komplikationer från Alzheimers leder generellt sett till dödsfall 4 till 10 år efter att sjukdomen börjat.

När det gäller behandlingar finns det fortfarande inga specifika läkemedel för att behandla sjukdomen, eftersom orsaken fortfarande är okänd. Medicin kan endast behandla symtomen.

Om du väntar på att vetenskapliga framsteg ska identifiera orsaken till Alzheimers borde du vara uppmärksam på de första tecknen för att du ska kunna undvika sjukdomens snabba framsteg.

Sjukgymnastik för patienter med AlzheimersAlzheimersSwe2

Sjukgymnastik hjälper till att bevara bra en livskvalitet även om möjligheterna förblir begränsade. Därför är det fundamentalt att du börjar behandlingen så snart du ser de första symtomen. Du kan inte stoppa försämringen av de kognitiva processerna men du kan i alla fall försöka förhindra dess framfart och preservera patientens självständighet så länge som möjligt.

Personen kommer uppleva mer och mer svårigheter med aktiviteter som förut var del av vardagen. Då patienter eller familjemedlemmar fruktar ett fall som kan försämra diagnosen vill de generellt sett hellre sitta i rullstol eller stanna i sängen än utföra dessa aktiviteter. Men det finns även flera problem med att inte röra sig, vilket snabbar upp sjukdomen.

Sjukgymnastik saktar ner sjukdomens framgång och försöker se till att patienten kan behålla förmågan att gå med specifika övningar för varje steg av sjukdomen. Det preserverar bra hållning medan det också bevarar leder och muskulatur, bevarar balansen, mm.

Genom att intressera dig av patienten blir han/hon mer stimulerad att behålla en aktiv livsstil utan att ge upp relationer med familj och vänner. Detta hjälper till att förhindra depression, vilket är något majoriteten av patienter normalt lider av.

MER FÖR DIG