5 vanliga tecken på autism som är bra att känna till

Den största konsekvensen av autism är oförmågan att kommunicera och utveckla sociala relationer. Det är bäst att en specialiserad läkare först diagnostiserar problemet så att du därefter kan hitta en lösning.
5 vanliga tecken på autism som är bra att känna till

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2019

Autism är en neurobiologisk utvecklingsstörning även känd som autismspektrumstörning (ASD). Tecken på autism manifesterar sig vanligtvis sig under de tre första åren av livet och består för hela livet.

Den största konsekvensen av autism är oförmågan att kommunicera och utveckla sociala relationer. Men beroende på svårighetsgraden av tillståndet kan problemen vara mildare eller starkare.

Typer av barndomsautism

  • Autism eller Kanner syndrom: har en begränsad känslomässig koppling eller empati med andra.
  • Aspergers syndrom: har hög intelligens, låg psyomotorisk koordination, brist på empati och svårigheter med sociala relationer. Människor med detta syndrom förstår inte ironi eller dubbla betydelser i språk.
  • Heller syndrom: Det här liknar Asperger syndrom, eftersom det påverkar språket, social funktioner och motoriska färdigheter med skillnaden att individen presenterar en regressiv och oförutsägbar karaktär.
  • Ospecificerad generell utvecklingsstörning: För detta finns heterogena symtom. Det kan finnas problem med social samhörighet, allvarliga kommunikationsproblem och speciella, begränsade och stereotypa aktiviteter och intressen.

Som förälder

Denna sjukdom och dess varianter diagnostiseras hos 1 av 68 personer och 1 av 42 barn (det är mycket vanligare hos pojkar än tjejer). Det är faktiskt vanligare än cancer, diabetes eller aids.

Vanligtvis är det föräldrarna som inser det här, när de börjar observera ett konstigt beteende hos sina barn. Deras barn kan ha problem med kommunikation och svårigheter med andra kunskaper.

Det är mycket svårt för en förälder att få veta att ens barn har diagnostiserats med autism. Tänk dig all oro, förtvivlan och hjälplöshet att inte kunna göra något åt ​​det.

Därför är omedelbar vård nödvändig för att få ut det mesta av möjliga eller befintliga behandlingar som kan hjälpa barnet att fortsätta livet så normalt som möjligt med hänsyn till deras förutsättningar.

På grund av detta har vi på Steg för Hälsa beslutat att göra en liten lista över de vanligaste tecknen på autism så att någon pappa eller mamma kan ta reda på om de behöver gå till en specialist för sin sons eller dotters hälsa.

5 tecken på autism

1. Repetitivt beteende och hängivenhet till föremål

autism leker

Ett av de viktigaste tecken på autism på att veta att ens barn inte agerar enligt sin ålder. De verkar nedsänkta i sin egen värld och tenderar att organisera och omorganisera saker framåt och tillbaka, om och om igen under en lång tid.

Hängivenhet till saker eller föremål är vanliga. Vart de än åker, bär de alltid med sig något som de anser vara viktiga för dem och om någon annan berör föremålet reagerar de oproportionerligt.

2. Låg empati

Empati är den delen av vår karaktär som tillåter oss att sätta oss in i andras situationer. Det låter oss tänka på hur någon annan känner och vad de går igenom. Detta är en av de aspekter som människor med autismspektrums syndrom saknar.

De kan inte känna empati för en annan person och det gör det svårt med sociala färdigheter och social integration, vilket leder till att de nästan inte skapar några relationer.

3. Liten eller stor känslighet för ljud

autism teddy

Några av dessa individer är mycket känsliga för yttre stimuli som ljud. Det kan vara ett första tecken på autism. När detta händer börjar barnet att skrika, hoppa, springa och täcka öronen och upprepa nonsensord för att lugna sig. Sålunda kan stressiga situationer eller konflikter påverka dem tre gånger mer, eftersom de inte kan hantera dem.

Det finns även andra individer som inte svarar alls på dessa stimuli, och när du ropar efter dem med deras namn svarar de inte, som om de inte hör. Det kan hända att de inte ens vänder sig om för att se vart ljudet kommer från, inte heller förvånas de av höga ljud.

4. Talproblem

Vissa barn som diagnostiseras med autism utvecklar inte talet ordentligt, så att det är svårt för dem att uttrycka sig i något slags språk, vare sig det är muntligt, skrivet eller teckenspråk.

De förlorar sig i sin värld och kan inte uttrycka vad som far dem illa eller är irriterande för dem. Det finns terapier för språkutveckling hos barn som lider av denna sjukdom.

5. Frekvent ilska

Du måste förstå att ett barn med normal neurobiologisk utveckling inte ens kan hantera eller hantera obekväma situationer av stress eller ilska. Tänk nu för en sekund hur det skulle vara för någon som lider av autism.

De blir arga mycket ofta och det är mycket svårt att lugna ner dem. Deras tillstånd gör det inte möjligt för dem att korrekt förstå vad som händer runt dem.

Detta kanske intresserar dig
Aspergers syndrom: symptom och fakta
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Aspergers syndrom: symptom och fakta

Aspergers syndrom är en neurobiologisk åkomma som orsakas av en anomali. Den påverkar huvudsakligen det sociala beteendet och är relativt vanlig.  • Etchepareborda, M. C. (2005). Funciones ejecutivas y autismo. Revista de neurología, 41(1), 155-162.
  • Hernández, J. M., Artigas, J., Martos, J., Palacios, S., Fuentes, J., Belinchón, M., & Posada, M. (2005). Guía de buena práctica para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Rev Neurol, 41(4), 237-245.
  • Yunta, J. A. M., Palau, M., Salvadó, B., & Valls, A. (2006). Autismo: identificación e intervención temprana. Acta Neurol Colomb, 22(2), 97-105.